tingiaothongmoingay.com

Bài viết 10/2016

Vòi bạch tuộc Camorra tại Naples

27/10/2016 0 Bình luận

Không cần mất công thẩm vấn những người hàng xóm mà từ nhiều tháng qua đã từng chứng kiến hoạt động của băng Camorra. Họ sẽ “không nghe gì, không thấy gì cả”.

Hành trình tìm lăng mộ hoàng đế Quang Trung

17/10/2016 0 Bình luận

Theo yêu cầu của ông, Bộ Lễ (của triều đình Huế) cho biết đó là mộ của một quan lớn họ Lê, tước Ý Đức hầu, chức Chánh dinh Hộ bộ kiêm Binh bộ tặng Tánh lý công thần đặc tấn Trụ quốc kim tử Vinh Lộc đại phu Chính trị thượng khanh.

Tiếng gọi nơi hoang dã

05/10/2016 0 Bình luận

Khi không đóng phim, Nick thích viết văn, vẽ, tập yoga, Aikido và cả tập diễn. Anh viết tự truyện The Kine nói về quá khứ di dân của anh ở Canada và viết hai vở kịch In the Domain of the Ordinary và Hotel Praha.