tingiaothongmoingay.com

15 1 2019 THẤT BẠI VÀ THÀNH CÔNG Ngày xưa có một người cha rất thất vọng về con trai của mình vì em

15/1/2019
THẤT BẠI VÀ THÀNH CÔNG
Ngày xưa có một người cha rất thất vọng về con trai của mình vì em đó không có chút tính đàn ông nào cả, mặc dầu em đã 16 tuổi. Người cha đến gặp một sư phụ dạy Thiền và yêu cầu vị sư phụ giúp con trai của ông ta trở thành một người đàn ông thật sự.
Ông sư phụ nói:
- Tôi có thể giúp ông. Tuy nhiên, ông cần phải để con ông lại đây trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, ông không được gặp con ông. Tôi bảo đảm ông sẽ vừa lòng trong 3 tháng.
Như đã hứa, người cha không đến thăm cho đến hết 3 tháng. Ông sư phụ dựng nên một cuộc thi đấu võ để cho người cha xem kết qủa.Khi cuộc thi đấu bắt đầu, người cha thấy rằng đối thủ kia là một thầy dạy võ.
Người này chuẩn bị chu đáo cho cuộc đấu và phải thắng trước khi ông ta tấn công. Về mặt người con trai kia, cậu ta té xuống sàn khi bị tấn công mà không chống cự được gì cả. Tuy nhiên, cậu con trai không bao giờ đầu hàng và đứng lên ngay sau khi bị té ngã. Cuộc đấu cứ như vậy trong hơn 20 lần.
Người cha rất mắc cỡ và cảm thấy đau đớn nhưng không nói lên lời nào cả.
Ông sư phụ hỏi người cha:
- Ông có thấy con trai của ông là người đàn ông thật sự chưa?
- Tôi cảm thấy rất xấu hổ về nó! Sau ba tháng tập dượt, có kết quả gì đâu? Nó yếu và té xuống sàn khi bị tấn công. Tôi không nghĩ có là đàn ông thật gì cả - Người cha rất thất vọng.
Ông sư phụ nói:
- Tôi rất tiếc là ông chỉ chú trọng về hình thức của sự thất bại và thành công. Ông không thấy rằng con trai ông đủ can đảm và tinh thần cao mới đứng lên được mỗi lần bị té? Thành công là ở chỗ đứng lên lại nhiều hơn là bị té, mà đó chính là một người đàn ông thật sự phải có.
Người cha được giác ngộ và cám ơn ông sư phụ rối rít rồi ông ta đưa con về nhà.
09/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *