tingiaothongmoingay.com

Hệ thống Core Banking – trái tim quan trọng của mỗi ngân hàng

Bước vào thời đại của công nghệ thông tin, cùng những bùng nổ về công nghệ số được áp dụng trên mọi phương tiện tiện ích như hiện nay, việc theo đuổi, nắm bắt những công nghệ trên đường đua là điều hoàn toàn không nên bỏ lỡ, ngay cả các ngân hàng truyền thống cũng đang không ngừng thay đổi, biến các bước giao dịch truyền thống trở thành một hệ thống công nghệ hiện đại hóa, mang đến khả năng xử lí các dịch vụ dựa trên những cơ sở dữ liệu được lưu trữ săn. Bằng những ưu điểm và tiên tiến của mình công nghệ phần mềm lõi (hay core banking) chính là một bước tiến lớn để hiện đại hóa những hoạt động truyền thống của ngân hàng.
Có thể hiểu đây là một loại hệ thống hiện đại gồm các phân hệ trong nghiệp vụ cơ bản của các ngân hàng như là: tiền gửi, tiền vay, dữ liệu khách hàng,… Từ đó các ngân hàng có thể mở rộng thêm nhiều các loại hình dịch vụ, hay sản phẩm đồng thời thông qua đó để dễ dàng quản lí được chặt chẽ và hiệu quả nội bộ. Về bản chất, hệ thống core banking là một phần mềm được tích hợp đầy đủ các chức năng tin học như quản lí thông tin, giao dịch, tài sản, rủi ro diễn ra trong hệ thống ngân hàng.
Phần mềm này được cho là một trái tim nằm trong toàn bộ hệ thống dữ liệu thông tin của hệ thống các ngân hàng. Chứa trong hệ thống là vô vàng những thông tine quan trọng về giao dịch, tài sản thế chấp tiền, sổ sách kế toán, tiền, dữ liệu,… Tất cả những giao dịch thông qua core banking, đều được lưu trữ lại trong một khoảng thời gian ngắn bất lể bạn đang ở đâu, khi nào. Các cơ sở dữ liệu được tập trung quản lí bởi ngân hàng sẽ chạy theo form từ thanh toán quốc tế, e Banking, Internet Banking, cho vay, nguồn vốn,… Để hệ thống chuyên nghiệp hơn các ngân hàng có thể lựa chọn những kiểu hình nghiệp vụ ngân hàng hay sử dụng giải pháp phần mềm. 
Những lợi ích khi sử dụng hệ thống core banking
Hiện tại đa phần các ngân hàng đều đang sử dụng hệ thống core banking này để chạy cho các loại dịch vụ như là Internet Banking, ATM, hoạt động giao dịch toàn cầu thông qua đa dạng những phương tiện, hình thức. Ngân hàng có thể thay đổi các tham số để mang đến những sản phẩm mới thay vì việc phải lập trình thêm những code mới cho chương trình. Ngoài ra hệ thống core banking có khả năng bảo mật cao, thuận lợi cho việc hạch toán các loại sổ sách chứng từ kế toán. 
Tóm lại, hệ thống này quả là một phát minh công nghệ tuyệt với góp vào công cuộc quản lí và phát triển ngân hàng trên diện rộng. 
18/11/2018

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *