tingiaothongmoingay.com

MỘT GIÂY Trời yêu chẳng níu được mưa Để em ướt áo như chưa bao giờ Thoáng đôi mắt chạm tình cờ Một g

MỘT GIÂY
Trời yêu chẳng níu được mưa
Để em ướt áo như chưa bao giờ
Thoáng đôi mắt chạm tình cờ
Một giây lưu luyến ai ngờ khát nhau...
Kiếp này chẳng còn dài đâu
Một giây kiến tạo hồn sâu lập trình
Một giây ngắn chợt gieo tình
Nép vào nhau nhận ra mình cùng say
Một đời thấy lúc xanh mây
Lúc lam chàm tím lúc ngây sắc vàng
Thương ai thương ai muộn màng
Một giây thác đổ lênh loang bụi mù ...
Một giây ký ức vạn thu
Cũng là gánh nặng cho dù là ai.
Phương Mai
23-12-2018
13/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *